İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hk.

    24 Ekim 2011

Tarihi    : 24.10.2011
İşareti   : 4/5000 –3255
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/11)” 23.10.2011 tarih ve 28093  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası