İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/4 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkı - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/4 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkı

Tarihi    : 27.06.2011
İşareti   : 4/5000 –2092
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;   
 
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/4 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” 27.06.2011 tarih ve 27975  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 09/05/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/4 sayılı Tebliğ’in 1. maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 

G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
CIF Kıymet
(ABD Doları/Kg*)