İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkın - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkın

    17 Şubat 2011

Tarihi     : 17.02.2011
İşareti    : 4/5000-541
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” 17.02.2011 tarih ve 27849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 14/02/2009 tarihli ve 27141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğin 1. maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 
G.T.İ.P.
Eşya Tanımı
CIF Kıymet
(ABD Doları/Adet)