İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/3 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkın - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/3 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkın

Tarihi    : 12.10.2011
İşareti   : 4/5000-4685
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/3 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” 12.10.2011 tarih ve 28082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 10/01/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/3 sayılı Tebliğ’in ekinde yer alan tablodaki 7013.49.99.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşyaya ilişkin Birim CIF Kıymet aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası