İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/9 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkın - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/9 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkın

Tarihi    : 19.10.2011
İşareti   : 4/5000-3195
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
 
 
Sayın Üyemiz;    
 
 
 
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/9 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” 19.10.2011 tarih ve 28089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 19/04/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/9 sayılı Tebliğ’in 1. maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 
 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet
(ABD Doları/Ton*)