İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2004/14 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKK - Ankara Sanayi Odası

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2004/14 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKK

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2004/14 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ HK.
 
Tarihi     :22.02.2010
İşareti    :4/5000-616
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” 20.02.2010 tarih ve 27499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile değişik 04/10/2004 tarihli ve 25603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 sayılı Tebliğ’in EK I’inde yer alan tabloda, 9603.30.10 Gümrük Tarife Pozisyonlu “resim fırçaları ve yazı fırçaları”nın karşısında gösterilen CIF kıymet 0,25 ABD Doları/Adet olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Bilgilerinize  sunarız.    
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası