İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Hk.

    10 Ocak 2012

Tarihi  : 10.01.2012
İşareti : 
4/5000-141
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)” 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası