İthalata İlişkin Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalata İlişkin Tebliğler Hk.

Tarihi     : 26.01.2009
İşareti    : 6/5000 –
461
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

“21.01.2009 tarih ve 27117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan , “İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2004/21 Sayılı Tebliğ’in Yürülükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ”, “İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2005/11 Sayılı Tebliğ’in Yürülükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ” ve “İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2007/13 Sayılı Tebliğ’de  Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ”  ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

Ek1: 2004/21 Sayılı Tebliğ için tıklayınız.

Ek2: 2005/11 Sayılı Tebliğ için tıklayınız.

Ek3: 2007/13 Sayılı Tebliğ için tıklayınız.