İthalat, Türk Standartları Enstitüsü’nün İthalatta Uygunluk Değerlendirmeleri, Gümrük İşle - Ankara Sanayi Odası

İthalat, Türk Standartları Enstitüsü’nün İthalatta Uygunluk Değerlendirmeleri, Gümrük İşle

Tarihi     :22.07.2011
İşareti    :04/5000-2336
 
Sayın Üyemiz,
 
“İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ  (TEBLİĞ NO: 2011/8)” (Tebliğ için tıklayınız.)   (Tebliğin eki için tıklayınız.)
 
“İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/12)” (Tebliğ için tıklayınız.)
 
“BAZI TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN 2011/15 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  HAKKINDA TEBLİĞ” (Tebliğ için tıklayınız.)
 
“TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN UYGUNLUK  DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ  (Tebliğ No: 2011/44)” (Tebliğ için tıklayınız.)
 
“GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)   (SERİ NO: 3 )” (Tebliğ için tıklayınız.)
 
20 Temmuz 2011 Tarihli ve 28000 Sayılı Resmî Gazetede,
“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” (Yönetmelik için tıklayınız.)
 
 21 Temmuz 2011 Tarihli ve 28001 Sayılı Resmî Gazetede,
2011/2030 SAYILI “İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR” (Karar için tıklayınız.)
 
22 Temmuz 2011 Tarihli ve 28002 Sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.
 
 Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası