İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2016/1) HK. - Ankara Sanayi Odası

İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2016/1) HK.

    19 Eylül 2016

Tarihi : 19.09.2016

İşareti : 4/5000-1851                                                                                                                                                                                                            

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;   Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, eşyaların ülkemize kullanılmış olarak ithalinin, İthalat Rejimi Kararı’nın 2. ve 7. Maddeleri gereği Ekonomi Bakanlığı’nın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olup, bu izne ilişkin usul ve esasların 31.12.2015 tarihli ve 29579 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İthalat Tebliği (2016/1)” ile düzenlendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 2017 yılına yönelik olarak İthalat Rejimi hazırlama çalışmalarına başlandığı belirtilerek bahsi geçen Tebliğ’in güncellenmesi ile ilgili Odamızın görüşleri talep edilmektedir. 

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, söz konusu “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı Tebliğ’de gündeme getirilebilecek değişiklik önerileri ve ilave edilebilecek diğer hususlara ait görüşlerinizin en geç 23.09.2016  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası