İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hk.

    30 Ekim 2012

Tarihi  : 30.10.2012
İşareti : 
4/5000-3324
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” 30.10.2012 tarih ve 28452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası