İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hk. – 2 - Ankara Sanayi Odası

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hk. – 2

Tarihi     :01.03.2011
İşareti    :4/5000-678
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Ekteki tabloda isimleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen maddeler hariç olmak üzere, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan 25 ila 97 nci fasıllar kapsamındaki maddelerin Ürdün Haşimi Krallığı menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanacağını belirten; “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” 01.03.2011 tarih ve 27861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası