İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hk. – 1 - Ankara Sanayi Odası

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hk. – 1

    1 Mart 2011

Tarihi     :15.02.2011
İşareti    :4/5000-679
 
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;    
 
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli I Sayılı Listede bulunan, aşağıdaki tabloda tanımlı gümrük tarife istatistik pozisyonları  (G.T.İ.P.) kapsamında  yer alan maddelerin Şili Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanacağını belirten; “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” 01.03.2011 tarih ve 27861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası