İthalat, KOBİ Stratejisi, Gümrük İşlemleri, Yapım İşleri, Hizmet Alımı, Mal Alımı, Danışma - Ankara Sanayi Odası

İthalat, KOBİ Stratejisi, Gümrük İşlemleri, Yapım İşleri, Hizmet Alımı, Mal Alımı, Danışma

    19 Temmuz 2011

Tarihi     :19.07.2011
İşareti    :04/5000-2283
 
Sayın Üyemiz,
 
“İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE  İLİŞKİN TEBLİĞ” (TEBLİĞ NO: 2011/17)  (Tebliğ için tıklayınız.) 
 
“2011-2013 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (KSEP) İLE İLGİLİ YÜKSEK PLANLAMA KURULUNUN 4/7/2011 TARİHLİ VE 2011/19 SAYILI KARARI  (Karar için tıklayınız.) (Kararın eki için tıklayınız.)
 
15 Temmuz 2011 tarih ve 27995 sayılı Resmi Gazete’de,
 
“GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” (Yönetmelik için tıklayınız. ) (Yönetmeliğin eki için tıklayınız.) 
 
“YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” (Yönetmelik için tıklayınız.) (Yönetmeliğin eki için tıklayınız.)
 
“HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” (Yönetmelik için tıklayınız.) (Yönetmeliğin eki için tıklayınız.) 
 
“MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” (Yönetmelik için tıklayınız.) 
 
“DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (Yönetmelik için tıklayınız.) (Yönetmeliğin eki için tıklayınız.)
 
16 Temmuz 2011 tarih ve 27996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası