İthalat, Karayolları Araçları, Orman Kanunu, Tehlikeli Maddeler, ve Oyuncak Üretimi Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalat, Karayolları Araçları, Orman Kanunu, Tehlikeli Maddeler, ve Oyuncak Üretimi Hk.

    15 Eylül 2011

Tarihi     :15.09.2011
İşareti    :04/5000-2807
 
Sayın Üyemiz,
 
 
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik için tıklayınız.)
 
Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği (Yönetmelik için tıklayınız.)
 
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat (Tarife ve Talimat için tıklayınız.) 
 
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (Tarife ve Talimat için tıklayınız.)
 
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/10) (Tebliğ için tıklayınız.)   (Tebliğin Eki için tıklayınız.)
 
Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ için tıklayınız.)
 
15.09.2011 tarih ve 28055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası