İthalat, İhracat ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Bilgilendirme Toplantısı Sunumları Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalat, İhracat ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Bilgilendirme Toplantısı Sunumları Hk.

    15 Aralık 2010

Tarihi     : 16.12.2010
İşareti    : 04/5000-4132
 
Sayın Üyemiz,
 
Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkililerinin katılımıyla, 16.12.2010 tarihinde, 10:00-13.00 saatleri arasında, Odamız Zafer ÇAĞLAYAN Meclis Salonunda, Dahilde İşleme Rejimi, İthalatta Dampinge Karşı Uygulamalar, İthalatta Korunma Önlemleri ve Tarife Kontenjanları ile Yatırımlarda Devlet Yardımları konularında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında yapılan sunumlar Odamız web sayfasında (http://www.aso.org.tr) yayımlanmaktadır.
  
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
 
Ek: