İthalat, İflas İşlemlerine İlişkin Ücretler, Bazı Tekstil Ürünlerinin Denetimlerini, Kredi - Ankara Sanayi Odası

İthalat, İflas İşlemlerine İlişkin Ücretler, Bazı Tekstil Ürünlerinin Denetimlerini, Kredi

    4 Temmuz 2011

Tarihi     : 04.07.2011
İşareti    : 04/5000-2167
 
Sayın Üyemiz, 
 
“2011/2014   Cam Eşya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar” (Karar için tıklayınız.) (Kararın eki için tıklayınız.)  
 
“2011/2019   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” (Karar için tıklayınız.) (Kararın eki için tıklayınız.)
 
“2011/2020   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” (Karar için tıklayınız.) (Kararın eki için tıklayınız.)
 
“İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ” (Tebliğ için tıklayınız.)
 
“Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İthalat: 2011/15)” (Tebliğ için tıklayınız.)
 
02 Temmuz 2011 tarih ve  27982 sayılı
 
“2011/2016    Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” (Karar için tıklayınız.) (Kararın eki için tıklayınız.)
 
“2011/1900    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Yönetmelik için tıklayınız.) (Yönetmeliğin eki için tıklayınız.)
 
03 Temmuz 2011 tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası