İTHALAT 2017/2 SAYILI TEBLİĞ - Ankara Sanayi Odası

İTHALAT 2017/2 SAYILI TEBLİĞ

    17 Ekim 2017

İşareti : 05/5000-2773
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak, ekte yer alan Tebliğ’de, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına ek kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye alınacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ithale konu olan eşyanın ticari tanımı ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirtilerek talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin Tebliğ’in yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün içinde ekte bir örneği ekte sunulan başvuru formuna işlenerek Ekonomi Bakanlığı’na gönderilmek üzere Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :
1- Tebliğ (1 sayfa)
2- Başvuru formu (1 sayfa)