İTHALAT: 2016/1 Sayılı Tebliğ Hakkında - Ankara Sanayi Odası

İTHALAT: 2016/1 Sayılı Tebliğ Hakkında

    2 Kasım 2015

Tarihi  : 02.11.2015
İşareti : 4/5000-2373
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, eşyaların ülkemize kullanılmış olarak ithalinin, İthalat Rejimi Kararı’nın 2. ve 7. Maddeleri gereği Ekonomi Bakanlığı’nın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olduğu, bu izne ilişkin usul ve esasların 31/12/2014 tarihli ve 29222 (ikinci mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/1 sayılı İthalat Tebliği’nin  (İthalat:2015/1) “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı ikinci kısmında düzenlendiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda, 2016 yılına yönelik olarak İthalat Rejimi hazırlama çalışmalarına başlandığı ve yazının ekindeki EK-2 listesindeki CİF kıymet değerlerinin güncellenmesinin planlandığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, halihazırda EK1-A listesinde bulunan eşyalar için de CİF kıymet değerleri belirlenmesinin planlandığı, bahsi geçen listelere ilave edilecek veya listelerden çıkarılacak GTİP ve CİF kıymet değerlerinin güncellenmesi husunda  Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
 Bu kapsamda, söz konusu “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı Tebliğ’in ikinci kısmının güncellenmesine ilişkin gündeme getirilebilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususların TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, en geç 06 Kasım 2015 Cuma günü  mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası