İthal Konteyner İndirim Skalası Hak Edişleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthal Konteyner İndirim Skalası Hak Edişleri Hk.

Tarih: 12.06.2013 
İşareti:05/5000-2229
 
Sayın Üyemiz,
 
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş’den alınan bir yazıda, İşletmenin 27.02.2013 tarihinde yayınladığı MIP.0101—7/402 sayılı “İthalat Konteyner Ardiye İndirim Skalası Hk” konulu duyuruya istinaden sözleşme imzalayan müşterilerine ekonomik açıdan destek olmak amacıyla, sözleşmelerinde hak edişleri ile ilgili teminat mektuplu çalışma uygulamasına aşağıdaki şekilde seçenek ekleme kararı aldığı belirtilmektedir.
 
Müşterilerin yıllık hak edecekleri indirimi cari hesaplarına her ay sonunda eşit taksitlerle kredi olarak kaydettirmek istemeleri halinde, işletmeye teminat mektubu vermelerinin yeterli olacağı ve bu uygulama kolaylığından faydalanmak isteyen müşterilerin en geç 15 Haziran 2013 tarihi itibarı ile “İthalat Dolu Konteyner Taahhüdü Sözleşmesini” imzalamış olmaları ve teminat mektubunu işletmeye teslim etmeleri gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası