İthal Konteyner Ardiye İndirim Skalası - Ankara Sanayi Odası

İthal Konteyner Ardiye İndirim Skalası

    6 Mart 2013

Tarih: 06.03.2013 
İşareti: 05/5000-803
 
Sayın Üyemiz,
 
Mersin Uluslararası Uman İşletmeciliği A.Ş.’den alınan bir yazıda, işletmelerinin ticaret hacimlerini arttırmayı hedefleyen müşterilerine destek olmak amacıyla ithalat konteyner ardiye indirim skalası uygulamasına karar vermiş bulundukları, limanlarına gemi ile gelip liman sahasında içi boşaltılan, limanlarından kara yolu veya demir yolu ile dolu çıkan ithal konteynerlere (supalan hariç) ilişkin ekteki skalada belirtilen konteyner (TEU) miktarları üzerinden imzalanacak iki yıllık sözleşmenin koşullarının yerine getirilmesi şartıyla, 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2014 tarihine kadar skalada belirtilen oranlarda indirim uygulanacağı bildirilmektedir.
 
İndirim skalasının uygulanmasında, aşağıdaki tüm koşulların sağlanması gerekmektedir.
– Sözleşme, hizmet faturasının düzenlendiği ve gümrük beyannamesinde kayıtlı olan (alıcı) mal sahibi kısmında ismi yazılı olan şirket veya şahıslarla yapılacaktır. Şirketlerin bağlı ortaklık veya iştirakleri sözleşme konusu olmayacaktır.
– Aşağıdaki skalada belirtilen indirimler, beher yıl için olup iki yıllık sözleşme imzalanması koşulu ile geçerlidir. Sözleşme konusu konteyner (TEU) miktarlarının tamamlanabilmesi amacıyla, yıllar arasında +/- % 10’a kadar konteyner miktarı devri yapılabilir.
– 2013 hak edişi, 2014 Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitle sözleşme sahibi şirketin cari hesabına kredi olarak kaydedilecek ve müteakip hizmet taleplerinden mahsup edilecektir. 2014 hak edişi ise, 2015 Ocak ayında defaten Ödenecektir. 2013 hak edişini de 2014 Ocak ayında nakit olarak almak isteyen firmaların sözleşmede belirtilecek miktar ve şartlarda teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.
– Beher yıl için verilecek indirim, aynı dönem için firmanın ödediği faturalandırılmış toplam ithalat ardiye tutarından fazla olamayacaktır.
– Konteyner (TEU) miktarının hesaplamasında sözleşme dönemi içinde liman sahasında içi boşaltılmış, limanımızdan kara yolu veya demir yolu ile ithalat veya antrepo beyannamesi ile dolu çıkış yapmış olan ithal konteynerler dikkate alınacaktır.
– İlgili duyuruya istinaden sözleşme imzalamak için son başvuru süresi 31.03.2013’tür.
Sözleşme imzalamış firmalar için 31 Mart 2013 tarihi itibari ile ithal konteyner ardiye tarifesinin sabitleneceği, sözleşme şartlarını yerine getiren firmaların, bu tarihten sonra ithal konteyner ardiye tarifesindeki olası tarife artışlarından etkilenmeyeceği iletilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası