ITEA2 Kümesi Bilgilendirme Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

ITEA2 Kümesi Bilgilendirme Toplantısı

    5 Ocak 2012

Tarihi  :  05.01.2012
İşareti : 05/5000-66
Yanıt: dim@aso.org.tr /417 12 00-1211,1202
 
Sayın Üyemiz,
 
Yazılım yoğun sistemler ve hizmetler alanında Avrupa’nın rekabetçiliğine katkı yapacak düzeyde Ar-Ge projelerinin üretilmesini amaçlayan, EUREKA programının bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki stratejik bileşenlerinden  biri olan ITEA2 Kümesi  7. çağrısı 1 Şubat 2012 tarihinde açılacaktır.
 
Bu çerçevede; Odamız ve TÜBİTAK işbirliği ile ITEA2 Kümesi’nin tanıtımının yapılacağı, küme projelerine katılımın sağlayacağı yararların ve başarılı ortaklıklar kurmak için izlenmesi gereken yol ve proje hazırlıklarının açıklanacağı “ITEA2 Kümesi Bilgilendirme Toplantısı” 12 Ocak 2012 Perşembe günü 09:00-13:00 saatleri arasında Odamız Zafer ÇAĞLAYAN Meclis Salonu’nda düzenlenecektir.
 
Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılımlarını 11 Ocak 2012 Çarşamba günü mesai saatine kadar Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr, Tel: 417 12 00/1211-1202) bildirmeleri gerekmektedir.
 
Söz konusu bilgilendirme toplantısının taslak programı ekte yer almaktadır.
 
Katılımlarınız için bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası