İtalyan Isiamed Heyeti İle Toplantı ve İkili İş Görüşmeleri - Ankara Sanayi Odası

İtalyan Isiamed Heyeti İle Toplantı ve İkili İş Görüşmeleri

    20 Mayıs 2013

Tarih: 20.05.2013 
İşareti:05/5000-1880
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda; DEİK / Türk-İtalyan İş Konseyi tarafından, İtalya-Türkiye Dostluk ve İşbirliği Derneği (ISIAMED) işbirliğiyle, lojistik ve gıda sanayi sektörlerinde hizmet veren İtalyan firmaların katılımlarıyla, iki ülke arasındaki  işbirliğinin arttırılmasına yönelik olarak , 29 Mayıs 2013  tarihinde TOBB Plaza İstanbul’da bir toplantı düzenleneceği belirtilmektedir.
Söz konusu toplantıda, her iki iş dünyası temsilcilerine KOBİ’lere yönelik sağlanan finans araçlarının tanıtılacağı iletilmektedir.Bu kapsamda, 150’den fazla ülkede politik ve ticari risklere karşı sigorta, reasurans ve garanti sağlayarak İtalyan şirketlerinin dünya çapında faaliyet ve yatırımlarına destek veren, uluslararası ticaret için kredi sigortası, teminat ve finansal çözümler sunan bir kamu tüzel kişiliği olan SACE’nin Türkiye Temsilcisi Marco Ferioli’nin katılımcılara hitap edeceği ve Türk firmalarına sundukları imkanları aktaracağı bildirilmektedir. Deniz-kargo taşımacılığı, liman işletmeciliği, kombine taşımacılık, depolama-gümrük işlemleri, lojistik sektörüne yönelik bilişim teknolojisi (simulasyon sistemleri, 3D görsel uygulamalar, yazılımlar, vs.), sebze-meyve-kuru meyve üretimi, pazarlanması, dış ticaret ve dağıtımı (Bologna Toptan Satış Merkezi), süt ürünleri alanlarında faaliyet gösteren firmaların yer aldığı İtalyan heyetinin güncel listesine  DEİK’in http://www.deik.org.tr/D-30/Duyurular.html adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan toplantıya katılmayı dileyen firmalarımızın ekte yer alan katılım formu aracılığıyla en geç 24 Mayıs 2013 Cuma gününe kadar katılım teyitlerini DEİK’e (Neslihan Kilit; Faks: 0212 339 50 65; E-posta: nkilit@deik.org.tr ) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek:
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası