İtalya Yatırım Heyeti Programı - Ankara Sanayi Odası

İtalya Yatırım Heyeti Programı

Tarih: 22.10.2013
İşareti: 05/5000-3569
 
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Yatırım Daire Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Bakanlığın, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve İtalya Yatırım Ajansı işbirliği ile  25-27 Kasım 2013 tarihlerinde İtalya’ya yönelik olarak;
 
Yenilenebilir Enerji
Tekstil ve Konfeksiyon
Otomotiv Yan Sanayi
Seramik
Turizm
Lojistik
 
sektörlerini kapsayan bir yatırım heyeti programı düzenleneceği iletilmektedir.
 
Söz konusu program kapsamında yatırımlar alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik yarım günlük bir çalıştayın ardından, yukarıda belirtilen sektörlerde İtalya Yatırım Ajansı veri tabanında kayıtlı yatırım projelerinin tanıtılacağı, ayrıca katılımcı firmaların talepleri çerçevesinde ikili görüşmeler ve tesis ziyaretlerinin gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda,katılmak isteyen üyelerimizin bilgilerini Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere en geç 30 Ekim 2013 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
İrtibat:
Ankara Sanayi Odası
Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü
Selin ÖRNEK
Tel:0312 417 12 00 Dahili:1202
Faks:0312 417 52 05
E-mail: selin.ornek@aso.org.tr ; dim@aso.org.tr