İtalya Vize Kolaylığı Hk. - Ankara Sanayi Odası

İtalya Vize Kolaylığı Hk.

Tarih: 11.01.2008

İşareti: 7/5000-238

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 28.12.2007 tarih ve 411-52411 sayılı yazı ve ekinde yeralan 23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında “Umuma Mahsus Pasaport Hamillerinin Vize İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası”nda buna ilişkin usul ve esaslar tespit edilmiş ve ilgili dokümanlar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Ziya SÜLÜNBE

Genel Sekreter Yardımcısı

Ek : Türkiye-İtalya Vize kolaylıkarı ile ilgili döküman.