İtalya Jetco Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

İtalya Jetco Toplantısı

    22 Haziran 2012

Tarihi : 22.06.2012
İşareti: 05/5000-2104
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 8 Mayıs 2012 tarihinde Roma’da gerçekleştirilen Türkiye – İtalya Hükümetlerarası İkinci Zirvesinde “Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO)’nun Kurulmasına ilişkin Deklarasyon”un imzalandığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu deklarasyon çerçevesinde, Türkiye/İtalya Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) Teknik Heyet Toplantısı’nın 13 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul’da, Birinci Dönem Toplantısı’nın ise 2012 yılının Ekim ayında ülkemizde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, İtalya ile ülkemiz arasında kaydedilen gelişmeler, yürütülen ve yürütülmesi öngörülen projeler, ikili ilişkilerde önem arz eden hususlar, varsa sorunlar ve çözüm önerilerine dair görüş ve önerileri olan üyelerimizin en geç 28 Haziran 2012 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne ( Eposta: dim@aso.org.tr ) görüşlerini iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası