İtalya İle İş Yapma Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

İtalya İle İş Yapma Toplantısı

    1 Nisan 2011

Tarihi :  01.04.2011
İşareti : 5/5000 – 1100
Yanıt : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen;  Türk-İtalyan İş Konseyi tarafından İtalya pazarını ve iş imkanlarını tanıtmak amacıyla 19 Nisan 2011 tarihinde İstanbul TOBB Plaza’da ‘İtalya ile İş Yapma Toplantısı’nın düzenleneceği ve sözkonusu toplantıda İtalya İstanbul Başkonsolosu Gianluca Alberini, ICE (İtalyan Ticaret Merkezi) Direktörü Ferninando Pastore, SACE temsilcisi Marco Ferioli ve  Banca d’Italia temsilcisi Giorgio Merlonghi’nin birer konuşma yapacağı bildirilmektedir.  

Sözkonusu yazıda devamla, yukarıda adı geçen kurumlardan SACE’nin, 150’den fazla ülkede politik ve ticari risklere karşı sigorta, reasurans ve garanti sağlayarak, İtalyan şirketlerinin dünya çapında faaliyet ve yatırımlarına destek veren, uluslararası ticaret için kredi sigortası, teminat ve finansal çözümler sunan bir kamu tüzel kişiliği olduğu ve diğer kredi kuruluşlarının sağladığı hizmetlerden farklı olarak Türk firmalarına sunduğu imkanları aktarmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Ayrıca, ICE’nin, bir devlet kuruluşu olup yabancı ülkelerde İtalyan mal ve hizmetlerinin tanıtımını desteklemek ve İtalyan şirketlerinin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek amacını taşıdığı ve  İtalyan Ticaret Merkezi’nin merkezi Roma’da olup İtalya’da 16 şubesi ve 80 dış ülkede 104 şubesi bulunduğu belirtilmektedir. Toplantı kapsamında, İtalyan girişimcilerin Türkiye’deki bölgesel ve sektörel eğilimlerinin bilgisini sunmasının planlandığı aktarılmaktadır.

Bu kapsamda, ekte yer alan program çerçevesinde sözkonusu toplantıya katılarak SACE ve ICE’nin üst düzey yetkilileri ile görüşmeyi arzu eden üyelerimizin ekte sunulan katılım formunu doldurarak, toplantı katılım ücreti ödeme dekontu ile birlikte en geç 12 Nisan 2011 Salı gününe kadar DEİK’e (Aslı Cora; e-posta: acora@deik.org.tr Faks: 212 339 50 65) iletmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası