İTALYA İle İş Yapan Firmalarımızın Yaşadığı Sorunlar - Ankara Sanayi Odası

İTALYA İle İş Yapan Firmalarımızın Yaşadığı Sorunlar

    29 Aralık 2014

Tarih: 29.12.2014 
İşareti: 05/5000-3657
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan  alınan bir yazıya atfen;  İtalya Başbakanı Sn. Matteo Renzi’nin 11-12 Aralık 2014 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirmiş olduğu resmi ziyaret kapsamında Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Adnan Yıldırım ile İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Sn. Carlo Calenda ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında iki ülke arasında ticaret ve yatırım konularında karşılaşılan sorunlara değinildiği ve firma sorunlarının periyodik olarak teati edilmesini teminen her iki ülkede birer koordinatör birim oluşturulmasına ve derlenen sorunların ele alınacağı, ilki Ocak 2015’te Sn. Adnan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilecek toplantılar gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, İtalya ile iş yapan firmalarımızın yaşadığı sorunların tespiti amacıyla http://www.tobb.org.tr/DEID/basvuru/italya/  adresinde yer alan formun doldurularak, Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere 7 Ocak 2015 tarihine kadar TOBB’a iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası