İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Hk - Ankara Sanayi Odası

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Hk

    4 Şubat 2015

Tarihi : 03.02.2015
İşareti : 04/5000-260
İrtibat : teknik@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” taslağı hakkında görüş istendiği belirtilmektedir.
 
Ekte de yer alan Yönetmelik taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 06.02.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamızın teknik@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası