İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Projesi Bilgilendirme Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Projesi Bilgilendirme Toplantısı Hk.

    26 Mart 2010

Tarihi     :29.03.2010
 
 
Sayın Üyemiz;    
 
Katılım öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Avusturya İş Sağlığı Akademisi tarafından temsil edilen Konsorsiyum arasında imzalanan sözleşme ile “İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Projesi” 15 Ocak 2010 tarihinde başlamıştır. Adı geçen proje iki yıl sürecek olup, proje amacı; metal, maden ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işyerlerinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği alanında uyumlaştırılmış Avrupa Birliği Müktesebatının getirdiği asgari gerekliliklere tam olarak uyumunun sağlanmasıdır.
 
Bu amaçlar doğrultusunda; iyi uygulama örneklerinin seçimi ile ilgili pilot illerde tanıtım ve bilgilelendirme toplantıları düzenlenecektir. Ankara ilindeki toplantı 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 15.00’de Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonunda yapılacaktır.
 
Bilgilerinize sunarız.   
  
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası