İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hakkında Önemli Duyuru - Ankara Sanayi Odası

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hakkında Önemli Duyuru

    9 Aralık 2015

Tarih: 07.12.2015
İşareti: 05/5000-2631
İletişim:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince TOBB’un da üyesi bulunduğu      iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyon tarafından 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürebilmesini sağlamak amacıyla “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü”nün imzalanmış olduğu hatırlatılmaktadır.
 
Anılan prosedür gereğince işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itirazi taleplerden en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar gönderilen ve Bakanlığın evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır. İtiraz taleplerinin 19-20 Ocak 2016 tarihlerinde toplanacak olan Komisyonun gündemine alınabilmesi için İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formunun en geç 18 Aralık 2015 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile iletilmesi gerekmektedir. Prosedür gereğince daha önce gerçekleştirilmiş komisyon toplantısında gündeme alınmış ve değerlendirilerek karara bağlanmış faaliyetlerle ilgili kodlara ilişkin itirazlar komisyon gündemine alınmayacak olup bu kodlar ekli listede yer almaktadır.
 
Ayrıntılı bilgiye ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu’na http://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php web adresinden ulaşılabilecek olup konuya ilişkin üyelerimizden gelecek itirazların TOBB’a iletilmek üzere Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Selin ÖRNEK, selin.ornek@aso.org.tr) e-posta yolu ile gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
EK:
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası