İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı Hk.

    28 Ocak 2014

Tarih  : 28/01/2014
Sayı    : 4/5000-375
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği’nden alınan bir yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı (Değ. 29/03/2013-28602) Resmi Gazete’de yayınmlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği”nde NACE Rev. 2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması kullanıldığı, anılan sınıflamaya 2014 yılında yeni kodlar eklendiği ve güncel sınıflama listesine www.tuik.gov.tr adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, NACE Rev. 2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına yeni eklenen kodların tehlike sınıflarının belirlenmesi ve var olan kodların tehlike sınıflarına gelen itirazların değerlendirilmesi amacıyla 12-13 Mart 2014 tarihinde toplantı düzenleneceği, toplantı gündeminin en son 10 Şubat 2014 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşan başvurulardan oluşturulacağı, bu tarihten sonra gönderilen başvurularun toplantı gündemine alınmayacağı belirtilmektedir.
 
Bilindiği üzere İşyeri Tehlike Sınıfları Listesindeki faaliyet kodunun tehlike sınıfına ait itirazlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonda alınan karar sonucunda değişebilmekte, bu Komisyon toplantılarına tehlike sınıfının değiştirilmesini isteyen işyeri/sektör temsilcilerinin de katılmasına izin vererek taleplerini savunma imkanı verilmektedir.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, NACE Rev. 2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına 2014 yılında yeni eklenen kodların tehlike sınıflarına ilişkin görüşleriniz ile var ise mevcut kodların tehlike sınıflarına ilişkin itirazlarınızın ve bu itirazların gündeme alınması halinde görüşlerinizi savunacak temsilcinizin iletişim bilgilerinin en geç 31 Ocak 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ozan.kokkaya@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası