İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar – 18.08.2014 - Ankara Sanayi Odası

İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar – 18.08.2014

 
Tarih: 18.08.2014  
İşareti:  05/5000-2623
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince TOBB’un da üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürebilmesini sağlamak amacıyla “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü”nün  imzalanmış olduğu iletilmektedir
 
Anılan prosedür gereğince Komisyon her yıl Ocak ayında toplanacaktır. İşyerleri tehlike sınıfına ilişkin itirazi taleplerini “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru FomuTnu eksiksiz olarak doldurularak bağlı oldukları üst işveren kuruluşları (TOBB, TİSK, TESK, Kamu-İş) aracılığı ile yapacaklardır. Formda ilgili alanda ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi işyeri/sektör temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak toplantıya mutlaka katılması gerekmektedir. Temsilcinin katılmaması halinde talep değerlendirilmeye alınmayacaktır. Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve ÇSGB evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır.
 
Bu itibarla iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazların,  http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2271&lst=DuyurularListesi   adresinde yer alan prosedür çerçevesinde ekli form doldurularak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Faks:0312 417 52 05, E-posta: selin.ornek@aso.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
          
 
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası