İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖ - Ankara Sanayi Odası

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖ

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA ODAMIZDAN GÖRÜŞ TALEBİ HK.
 
Tarihi     :16.03.2010
İşareti    :4/5000-  878
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen; İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hakkında Odamızdan görüş talep edilmektedir.
 
Ekte bilgilerinize sunulan taslağa ilişkin görüşlerinizin en geç 19.03.2010 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-mail adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası