İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR UMUMİ HIFZISIHHA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA - Ankara Sanayi Odası

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR UMUMİ HIFZISIHHA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Tarihi     : 09.09.2008
İşareti    : 6/5000 –
3698
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,T.C.  Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’nın  yazısına atfen; “3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”nın kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda yeniden düzenlenerek hazırlandığı ifade edilerek, Odamız görüşü talep edilmektedir.

Bu çerçevede, Tobb’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere sözkonusu kanun tasarısı taslağı hakkındaki görüşlerinizin en geç 17 Eylül 2008 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (ticaret@aso.org.tr veya faks: 312.417 12 71) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek: Kanun tasarısı taslağı için tıklayınız.