İşverenler İçin Bilgilendirme Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

İşverenler İçin Bilgilendirme Toplantısı

İşareti : 05/5000-870
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
Odamız tarafından yürütülen Kayıtdışı İstihdamın Azaltılması Projesi kapsamında 18 Nisan 2017 Salı günü işverenlere yönelik olarak Odamız Meclis Salonu’nda bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Saat 10:30’da başlayacak olan toplantıda, proje tanıtımının yanı sıra yabancıların çalışma izinleri, sigorta prim teşvikleri, asgari ücret desteği ve 687 sayılı KHK çerçevesinde çıkarılan teşviklerin anlatılması öngörülmektedir. Bilgilendirme toplantısının içeriğinin ilgili mevzuat ve yönetmeliklerin uygulanmasında ve yorumlanmasında üyelerimiz tarafından karşılaşılan sorunların temel alınarak belirlenmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu toplantı içeriğinin belirlenmesini teminen yukarıda sıralanan konulara ilişkin sorun, görüş ve öneriler ile gündeme alınmasında fayda görülen hususların 7 Nisan 2017, Cuma gününe kadar (E-posta: dim@aso.org.tr, ozlem.serer@aso.org.tr ya da valerie.mack@aso.org.tr) Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası