İsveç’li SAAB Firmasının Satın Alınması veya Ortak Olunması Hk. - Ankara Sanayi Odası

İsveç’li SAAB Firmasının Satın Alınması veya Ortak Olunması Hk.

    22 Kasım 2011

Tarihi     :22.11.2011 
İşareti    :04/5000-3520
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Stockholm Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen SAAB otomotiv firmasının içinde bulunduğu durumun (iflas talepleri, bozuk mali yapısı vb) satın alma ve birleşme faaliyetlerine konu edilebilecek önemli bir fırsat olarak görüldüğü, yerli otomotiv markası yaratılması planlanan cari koşullarda SAAB firmasının satın alınması veya anılan firmayla ortaklık oluşturulmasının ülkemiz açısından önemli bir araç olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir.
 
Konuya ilişkin İsveç firmalarının “Yurtdışı Satın Alma ve Birleşmelerde Desteklenmesi” başlıklı not ve “İsveç İhracat Potansiyeli En Yüksek Olan Ürünler” başlıklı tablo ekte yer almaktadır.
 
Bu kapsamda, TOBB’a iletilmek üzere, SAAB otomotiv firmasının satın alınması veya firmayla ortak olunması hususundaki değerlendirmelerinizin en geç 24 Kasım 2011 günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası