İsveç Blgi Notu Talebi - Ankara Sanayi Odası

İsveç Blgi Notu Talebi

    28 Aralık 2012

Tarihi   : 28.12.2012
İşareti   : 05/5000-3934
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, İsveç Ticaret Bakanı Ewa Björling’in, Türkiye’deki İsveç firmaların kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerini desteklemeyi öngören “Swedish Sustainable Business Initiative”in ülkemizde başlatılması amacıyla 15-17 Ocak 2013 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret ederek, anılan ziyaret sırasında Ekonomi Bakanı Sayın Zefer ÇAĞLAYAN ile de bir görüşme gerçekleştireceği bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede, söz konusu ziyarette gündeme getirilmesinde fayda görülen konular, ikili ticarette karşılaşılan sorun ve çözüm önerileri ile ilgili görüşleri olan üyelerimizin, 4 Ocak 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr) görüşlerini göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası