İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİM HK. - Ankara Sanayi Odası

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİM HK.

    23 Haziran 2010

ÖNEMLİ HATIRLATMA
Tarihi     :23.06.2010
İşareti    : 4/5000 – 2069
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
12.05.2010 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ine istinaden işçinin rapor bitiş tarihinden itibaren 5 günlük süre içinde rapor belgelerinin muhasebeye ulaşmaması ya da işveren tarafından internet sitesinden giriş yapılmaması halinde her bir işçi için 6 aylık asgari ücret tutarında  729×5=3.645 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.  
 
Siz değerli üyelerimizin mağdur olmaması için konuyu  bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız        
        
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası