İstihdama Katkı Sağlayan Firmaların Tespiti - Ankara Sanayi Odası

İstihdama Katkı Sağlayan Firmaların Tespiti

 

Tarihi     : 15.06.2009
İşareti    : 5/5000 – 2254

Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; “Türkiye’nn Yüzü Gülsün Diye – Kriz Varsa Çare de Var Kampanyası”nın III. Etabının tamamlandığı ve bu çerçevede kriz sürecinde istihdamda artış sağlayan firmalara ödül verilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu doğrultuda; Eylül 2008 / Nisan 2008 döneminde mevcut istihdamında artış sağlayan firmalar ile yeni yatırım yapmak suretiyle istihdama katkı sağlayan firmaların tespiti için, aşağıda yer alan formun doldurularak 19 Haziran 2009 Cuma günü saat: 12.30’a kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere Odamıza gönderilmesi (Faks: 0.312 417 12 71 e-posta: dim@aso.org.tr) önem taşımaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

   

TÜRKİYE’NİN YÜZÜ GÜLSÜN DİYE KRİZ VARSA ÇARE DE VAR KAMPANYASI
İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYAN FİRMALARIN
TESPİTİ İLE İLGİLİ FORM