İstihdam Ve Sosyal Yenilik Programı (EASI) Tanıtımı - Ankara Sanayi Odası

İstihdam Ve Sosyal Yenilik Programı (EASI) Tanıtımı

    16 Nisan 2016

Tarih: 15/04/2016

İşareti: 05/5000-907

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, kaliteli ve sürdürülebilir istihdamı, yeterli ve insana yaraşır sosyal korumayı, yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadeleyi, çalışma koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı’na (EASI) katılım anlaşması; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında Şubat 2015 tarihinde imzalanmış, Anlaşmanın onaylandığına dair Bakanlar Kurulu Kararı ise 21/05/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Yazıda devamla, programın ülkemizdeki tanıtım faaliyetleri ve koordinasyonundan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlıklarının sorumlu olduğu belirtilmektedir. Tüm katılımcı ülkeler için Programa ayrılan toplam bütçe yaklaşık 920 milyon Avro olup, bütçenin % 61’ini İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS); % 18’ini Avrupa İstihdam Hizmetleri (EURES) ve % 21’ini Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağının oluşturduğu belirtilmektedir. Yazıda ayrıca, söz konusu Program kapsamında Ülkemizin yaklaşık 755 milyon Avro bütçeyi kapsayan PROGRESS ve Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik bileşenlerinden faydalanabileceği bilgisi verilmekte olup, ayrıntılı bilgiye http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/easi.aspx   linkinden  ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası