İSTİHDAM BİLGİLERİ HK. - Ankara Sanayi Odası

İSTİHDAM BİLGİLERİ HK.

    14 Nisan 2010

Tarihi     : 14.04.2010
İşareti    : 4/5000-1224
Yanıt      : ticaret @aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamızca gerçekleştirilmesi planlanan bir çalışmada kullanılmak amacıyla, siz değerli üyelerimizin 01.01.2010 ve 01.04.2010 tarihleri itibariyle çalıştırdığınız işçi sayılarına ilişkin bilgiye ihtiyaç hasıl olmuştur.
 
Sözkonusu bilgilerin 16.04.2010 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
NOT: FİRMA BAZINDA İŞÇİ SAYILARINA İLİŞKİN BİLGİLER ODAMIZCA GİZLİ TUTULACAKTIR.
İlgili Kişi:  Fulya TUNCA Ticaret Uzmanı 417 12 00-1213