İstanbul Sanayi Odası İnavasyon Ödülleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

İstanbul Sanayi Odası İnavasyon Ödülleri Hk.

Tarihi     : 31.05.2011
İşareti    : 05/5000-1773
 
Sayın Üyemiz,
 
İstanbul Sanayi Odası’ndan alınan bir yazıda, ülkemizin inovasyon altyapısının gelişimine ve inovasyon bilincinin Türkiye’de yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla ilki 2009 yılında verilen “İSO İnovasyon Ödülleri”nin 2011 yılında da verileceği bildirilmektedir.
 
“İSO İnovasyon Ödülleri” ile, inovasyona dönük süreçleri benimseyerek, sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşan başarı örneklerinin ödüllendirilmesi, bu tür yaklaşımların yaygınlaştırılması yoluyla Türk Sanayii’nin inovasyon yetkinliğinin artırılması ve inovasyonun ticari getiri avantajı olarak öne çıkartılmasının amaçlandığı belirtilmektedir.
 
Ön başvuruları 15 Haziran 2011 tarihine kadar www.iso.org.tr/inovasyonodulleri internet sitesinden gerçekleştirilebilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası        
 
  
Detaylı Bilgi ve Başvuru Dökümanları için:
İSO İnovasyon Ödülleri Sekreteryası
Tel: 0212 252 29 00/314