İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Hk. - Ankara Sanayi Odası

İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Hk.

    18 Mart 2011

Tarihi     : 18.03.2011
İşareti    : 05/5000-911
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın yazısına atfen, Küresel Finansal İstikrarın Sürdürülebilirliği ana temalı “İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı”nın 20-21 Mayıs 2011’de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Söz konusu konferansla ilgili ayrıntılı bilgi, http://icef.fatih.edu.tr adresinden temin edilebilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası