“İşsizlikle Mücadelede Teşvikler ve Etkinliği” Toplantısı hk. - Ankara Sanayi Odası

“İşsizlikle Mücadelede Teşvikler ve Etkinliği” Toplantısı hk.

Tarihi     : 18.05. 2010
İşareti    : 5/5000 – 1632
 
Sayın Üyemiz,  
 
Bir ülkenin ekonomik gelişme ve sosyal kalkınma düzeyinin önemli bir göstergesi olan işsizlik ve istihdam oranı, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de önemli ve öncelikli sorunlardan biridir. İşsizlikten doğan sıkıntılar toplumumuzun her kesiminde hissedilmekte ve acil önlemler alınması gerekmektedir.
 
İşsizlikle ilgili yaşanan sıkıntılar ve sorunlar, Türkiye’de işsizlik ve işsizliğin temel özellikleri, kriz döneminde yapılan istihdam teşvikleri, AB ülkelerinde ve ABD’de krizin işsizliğe etkilerinin dile getirilmesi amacıyla, 28 Mayıs 2010 Cuma günü, saat 13:30-17:00 saatleri arasında Odamız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) işbirliğinde, Ankara Sanayi Odası Zafer ÇAĞLAYAN Meclis Salonu’nda “”İşsizlikle Mücadelede Teşvikler ve Etkinliği” Toplantısı düzenlenecektir.  
 
Programı ekte yer alan söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin 26 Mayıs 2010 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (Merve ŞENEREN, Tel: 0312 417 12 00/1211, Faks: 0312 417 12 71, E-posta: dim@aso.org.tr) katılımlarını bildirmeleri gerekmektedir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası