İspanya Hk - Ankara Sanayi Odası

İspanya Hk

    23 Ekim 2012

Tarihi  : 23.10.2012
İşareti : 05/5000-3303
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,Türkiye-İspanya IV. Hükümetlerarası Zirvesi’nin Başbakanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan başkanlığında ve Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’ın da katılımıyla, 26-27 Kasım 2012 tarihlerinde, Ispanya’da düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.
 
Bu itibarla, anılan Zirve’de gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 7 Kasım 2012 Perşembe gününe kadar Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’ne (E-posta: irem.ahi@tobb.org.tr Faks: 312- 218 22 09 ) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası