İspanya 5 Hükümetlerarası Zirvesi - Ankara Sanayi Odası

İspanya 5 Hükümetlerarası Zirvesi

    11 Aralık 2013

Tarih: 11.12.2013
İşareti: 05/5000-4174
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Türkiye- İspanya 5. Dönem Hükümetlerarası Zirvesi’nin 14 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin plandığı bildirilmektedir.
 
Bu itibarla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları,öncelik verilecek sektörler,ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere en geç 16 Aralık 2013 tarihine kadar Odamız’a (E-posta: dim@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız
 
 
Saygılarımızla
Ankara sanayi Odası