İSO İnovasyon Ödülleri - Ankara Sanayi Odası

İSO İnovasyon Ödülleri

Tarih: 29.03.2013
İşareti: 05/5000-1155
 
 
Sayın Üyemiz,
 
İstanbul Sanayi Odası’ndan alınan bir yazıda, İSO tarafından ülkemizin inovasyon altyapısının gelişimine ve inovasyon bilincinin Türkiye’de yaygınlaşmasına katıkıda bulunmak amacıyla ilki 2009 yılında verilen “İSO İnovasyon Ödülleri”nin, 2013 yılında da verileceğiğ belirtilmektedir.
 
“İSO İnovasyon Ödülleri” ile, inovasyona dönük süreçleri benimseyerek, sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşan başarı örneklerinin ödüllendirilmesinin, bu tür yaklaşımların yaygınlaştırılması yoluyla Türk Sanayii’nin inovasyon yetkinliğinin artırılmasının ve inovasyonun ticari getiri avantajı olarak öne çıkartılmasının  amaçlandığı vurgulanmaktadır.
 
“İSO İnovasyon Ödülleri”ne sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın Türkiye’de yerleşik tüm sanayi kuruluşlarının başvurabileceği ifade edilmektedir.
 
“İSO İnovasyon Ödülleri” kapsamında, diğer ödüllerden farklı olarak, sadece yenilikçi ürün ve bu sayede elde edilen ticari başarının değil sanayi firmaları bünyesinde oluşturulan “İnovasyon Ortamı”, “Liderlik”, “Stratejik Planlama”,”Bilgi”,”İnsan Kaynağı”,”Süreçler” ve “İş Sonuçları” ana başlıklarınında değerlendirileceği ve ödüllendirileceği bildirilmektedir.
 
Ön başvuruları en geç 10 Nisan 2013 tarihine kadar www.iso.org.tr/inovasyonodulleri internet adresinden gerçekleştirilebilen ve Türk imalat sanayiinin küresel rekabet yarışında başarılı olma çabasına güç katacağı düşünülen İSO İnovasyon Ödülleri’ni bilgilerinize sunarız.
 
Detaylı Bilgi ve Başvuru Dökümanları İçin:
İSO İnovasyon Ödülleri Sekreteryası Genel Sekreterlik
Tel:0212 252 2900 (314)
E-posta:kobi@iso.org.tr
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası