İSO 7. Sanayi Kongresi - Ankara Sanayi Odası

İSO 7. Sanayi Kongresi

Tarihi     : 06.11.2008
İşareti    : 5/5000 – 4353
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

İstanbul Sanayi Odası’ndan Odamıza gelen yazıda, Türk sanayisinin küresel boyutta başarısını temin edecek ve sürdürülebilir kılacak konuların zengin bir yelpazede ele alındığı vizyoner bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla geleneksel  İSO Sanayi Kongreleri düzenlendiği bildirilmektedir.

Yazıda; bu yıl 3-4 Aralık 2008 tarihlerinde gerçekleşecek İSO 7.Sanayi Kongresi’nin temasının “Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Sanayi İçin Uygun Ortam” olarak belirlendiği ifade edilmektedir.  Kongrede  yerel ve küresel ekonomideki gelişmeler ışığında Türk sanayisinin kalıcı başarısını temin edecek “iş ve yatırım ortamı”nın ele alınacağı bildirilmektedir.

Detaylı programa   www.iso.org.tr/kongre adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası