İşletmelere Yönelik Mesleki Eğitim Anketi - Ankara Sanayi Odası

İşletmelere Yönelik Mesleki Eğitim Anketi

Tarihi   : 15.02.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   : ozlem.hatipoglu@tobb.org.tr  Tel:0312 2182193     
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi  2012-2013 Eylem Planının “İşletmelerin eğitim birimi oluşturma, eğitici bulundurma ve işletmelerde mesleki eğitim vermelerine yönelik özendirici ve kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması” konulu 2’nci maddesi ile ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında özel sektörün mesleki ve hizmet içi eğitime katkısını artırmak üzere, uygun teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesinin öngörülmekte olduğu ifade edilmiştir.
 
Söz konusu eylem maddesi kapsamında durum tespiti yapılması ve teşvik mekanizmalarının neler olabileceği konusunda işletmelerin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ortaklığında bir anket yapılmasının faydalı olacağı belirtilmiştir. Bu süreçte hazırlanan “TOBB-TİSK Ortaklığında Uygulanan İşletmelere Yönelik Mesleki Eğitim Anketi” www.tobb.org.tr  adresinde yayınlanmıştır.
 
Bu itibarla, son tarihi 11 Mart 2013 olan ve linki aşağıda bulunan “İşletmelere Yönelik Mesleki Eğitim Anketi”ni bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası